Vereniging De vereniging is bijna niets buiten zichzelf. Er is geen gemeenschappelijke sport, we doen niet aan gezamenlijke hobby’s, we delen geen geloofsovertuiging, er zijn geen maatschappelijke eisen, we streven geen winst na, we bemoeien ons niet met het milieu. Het enige oogmerk is infra-ordinair van aard. Een binnen-gewoon experiment van leden, een abstracte menigte, een intrinsiek collectief, en het verkent en beoefent uitsluitend het eigen verschijnsel in alle toonaarden. Er zijn veel dringende noodzakelijkheden die onberoerd aan de Vereniging voorbij gaan; maar wat ten alle tijden serieus wordt genomen is het verlangen een vereniging te zijn.

Onzeker over het ultra sociale ‘aan-aura’ dat om onze tijdsgeest hangt wil de vereniging haar bestaansreden terugbrengen tot bijna niets om zo een nieuw sociaal scenario te creëren als alternatief.


“Het is geweldig publiek dat Feyenoord publiek. Het geeft ook niet zoveel om voetbal. Het gaat daar puur en alleen naar toe om Feyenoord.”
- René van der Gijp
"Wie een preek bijwoonde verkeerde stellig in de overtuiging dat het hem alleen om de preek ging, en hij zou verbaasd en misschien ook verontwaardigd zijn geweest indien iemand hem had verklaard dat het grote aantal ter plaatse aanwezige toehoorders hem meer bevrediging schonk dan de preek zelf.”
- Elias Canetti
Word lid!

Het lidmaatschap verplicht tot niets en is vrij van contributie tot anders wordt besloten. Het lidmaatschap is ieder moment opzegbaar.
Ieder lid ontvangt een geplastificeerde ledenpas.

Stuur daarvoor onderstaande gegevens naar:
lid@verenigingdevereniging.org

1.Naam
2.Adres
3.Email
4.Telefoon
5.Handtekening (foto of scan)EN
NL /
Report of the General Meeting #1
2 may 2015
(in Dutch only, but with pics)
Report of gathering #3
12 august 2015
(Dutch & English)